TM Idea L Pack Company Limited

TM Idea L Pack Company Limited

11 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

  • Liên hệ

    HR Dept.

TM Idea L Pack Company Limited is a 100% foreign-invested company, located at VSIP industrial park in Bac Ninh.

TM Idea L Pack Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Company policy

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại TM Idea L Pack Company Limited