TNHH SCIENCOS

TNHH SCIENCOS

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  TNHH SCIENCOS

  Video

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Phúc lợi

  Thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).
  Được đào tạo kiến thức chuyên ngành da liễu, dược mỹ phẩm, kỹ năng làm việc,tiếp cận với đối tác
  Mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu, dược mỹ phẩm