VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
Tổ chức Chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc KOFIH

Tổ chức Chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc KOFIH

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

Tổ chức Chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc KOFIH

Video

Phúc lợi

Thưởng

Tet bonus and Local social insurance

Khám sức khoẻ

Full paid annual leaves of 12 days per year and additional holidays according to company regulations

Nghỉ phép

Plenty of opportunities to learn new knowledge and skills in health area

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.