Tổ Chức Phi Chính Phủ World Share Hàn Quốc

Tổ Chức Phi Chính Phủ World Share Hàn Quốc

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

Tổ Chức Phi Chính Phủ World Share Hàn Quốc

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Khám sức khoẻ

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Nghỉ phép

Nghỉ phép theo quy định của nhà nước

Laptop

Hỗ trợ máy tính làm việc

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Tổ Chức Phi Chính Phủ World Share Hàn Quốc