Tổ Chức Tài Chính VI Mô TNHH M7

Tổ Chức Tài Chính VI Mô TNHH M7

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Tài Chính

  • Liên hệ

    Mr Giang

M7-MFI được thành lập trên cơ sở góp vốn của 03 Quỹ Xã hội (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn, Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều) hoạt động tại địa bàn 02 tỉnh là Sơn La và Quảng Ninh. Ngày 13/01/2012, M7-MFI đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thành lập. Hiện tại, M7-MFI có hơn 100 cán bộ nhân viên làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội và 03 chi nhánh trên địa bàn 3 huyện: huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La; Thành phố Uông Bí và Thị xã Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh. Trực thuộc các chi nhánh là 11 Phòng giao dịch có trụ sở tại trên 40 xã /phường. Số khách hàng tham gia vay vốn, gửi tiết kiệm đang được tăng lên liên tục và đã có trên 21 ngàn. Mạng lưới hoạt động của M7-MFI gồm: • Trụ sở chính gồm có Ban điều hành và các phòng/ban: (1) Tài chính - Kế toán - Tin học; (2) Hành chính-Nhân sự; (3) Nghiệp vụ; và (4) Kiểm toán nội bộ. • Các chi nhánh bao gồm: Ban giám đốc và các phòng/bộ phận: (1) Tài chính - Kế toán; (2) Hành chính; (3) Nghiệp vụ; và (4) Kiểm toán nội bộ. • Các Phòng giao dịch bao gồm các chức danh: Trưởng phòng giao dịch, thủ quỹ và các cán bộ kỹ thuật. M7-MFI sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hoạt động từ Trụ sở chính tới các chi nhánh cho phép cân đối số dư cuối hàng ngày về Trụ sở chính để chuyển báo cáo cho các cơ quan chức năng.

Tổ Chức Tài Chính VI Mô TNHH M7

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập hàng tháng gồm: Lương kinh doanh và các khoản phụ cấp
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Chế độ đào tạo: Theo quy định của M7• MFI áp dụng cho từng thời kỳ