Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kế toán, Xây dựng, Hàng không/Du lịch

Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Phúc lợi theo quy định nhà nước
Bảo hiểm sức khoẻ theo quy định
Du lịch hàng năm