Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP

Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tầng 17, tòa nhà OCEAPARK, số 01 Đào duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
  • Ngành nghề

    Hàng hải

  • Liên hệ

    Ms Mai

Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP
Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP

Video

Phúc lợi

Mức lương: Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Được hưởng các đãi ngộ, phúc lợi khác đối với chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định công ty