Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA)

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA)

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Cơ khí/Máy móc/Thiết bị công nghiệp

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp và Cơ khí chế tạo; là Tổng thầu EPC (Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp) hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp, năng lượng và hóa chất. Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: https://lilama.com.vn/

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm và lương tháng 13.
Được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của công ty.
Có nhà ăn trưa cho cán bộ nhân viên.