Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Tổng Công Ty Licogi - CTCP

Tổng Công Ty Licogi - CTCP

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng
Video
Phúc lợi

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề

    Xây dựng, Y sĩ/Hộ lý

  • Liên hệ

    Nguyễn Tuấn Thao

Tổng công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) là nhà thầu hàng đầu Việt Nam về thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng như: Thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, bất động sản... Đặc biệt LICOGI có đội ngũ chuyên sâu và năng lực vượt trội về thi công nền móng, thi công các công trình hạ tầng, công trình ngầm. Hiện nay, Tổng công ty LICOGI - CTCP có nhu cầu tuyển dụng 04 kỹ thuật hiện trường làm việc tại các dự án của Tổng công ty LICOGI - CTCP, cụ thể như sau:

Tổng Công Ty Licogi - CTCP