Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

25 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Luật/Dịch vụ pháp lý

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng công việc từ 10 - 15 triệu/tháng.
Được hưởng các chế độ theo quy định của Pháp luật và các phúc lợi của Tổng công ty.
Được tham gia các kỳ nghỉ hè, du lịch hàng năm theo chương trình của Tổng công ty.

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP