Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Toyo International Company Limited (T.i.c)

Toyo International Company Limited (T.i.c)

13 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    15th floor, IDMC My Dinh Building, 15 Pham Hung Str., My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Ngành nghề

    Xây dựng

Công ty TNHH TOYO Quốc tế là một công ty con của Công ty TNHH Xây dựng TOYO (Nhật Bản), một thành viên của Tập đoàn TOYO, chúng tôi chuyên về các dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Các dự án của chúng tôi thường có các yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi khắt khe, các chương trình đầy thách thức và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn

Toyo International Company Limited (T.i.c)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Salary: upto 20 - 25 M (depending on experience)
Fully paid social insurance by the company; Get 24/7 insurance coverage
Opportunity to travel domestically and abroad at least once a year