Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Truelog Pte Ltd

Truelog Pte Ltd

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    CT Building, 56 Yen The, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC
  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Ngành nghề

    Xuất nhập khẩu

Truelog Pte Ltd is a Singapore based 3rd party logistics provider started in 2015. We have opened a branch office in HCM (Co-working space) and are looking to expand our team in Vietnam.

Truelog Pte Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month salary
Bonus for Holidays
Travelling every year