VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia - Trung Ương Đoàn

Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia - Trung Ương Đoàn

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập, là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. VVC cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động tình nguyện; đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực về quản lý hoạt động tình nguyện cho các tổ chức, đơn vị; tham mưu chính sách liên quan đến tình nguyện; khởi xướng và triển khai các Chiến dịch, chương trình tình nguyện ở quy mô toàn quốc; huy động và kết nối nguồn lực hỗ trợ cộng đồng; tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức và mô hình tình nguyện tiêu biểu. Trung tâm có quan hệ đối tác với các tổ chức, hiệp hội, trung tâm tình nguyện khu vực và quốc tế. The Vietnam National Volunteer Center (VVC) was established by the Ho Chi Minh Communist Youth Union for the promotion and support of volunteerism for development in Vietnam. VVC allows you to access the latest news and stories on volunteer activities in Vietnam and abroad; network with other volunteers and organizations through the VVC social network; post and search for volunteer opportunities; access information on training and policy initiatives related to volunteerism.

Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia - Trung Ương Đoàn

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Mức lương thỏa thuận; Thưởng Lễ, tết, theo các Chương trình, sự kiện

Khám sức khoẻ

Được bảo đảm đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành

Đào tạo

Được tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, các hoạt động ngoại khóa do cơ quan tổ chức

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Cán Bộ Chương Trình: Phụ Trách Các Dự Án và Chương Trình
Từ $300
Hà Nội
Cập nhật: 19/05/2024
Cán Bộ Chương Trình: Phụ Trách Công Trình Thanh Niên
Từ $300
Hà Nội
Cập nhật: 19/05/2024
Cán Bộ Chương Trình: Phụ Trách Đào Tạo, Tập Huấn
Từ $300
Hà Nội
Cập nhật: 19/05/2024
Cán Bộ Hợp Tác Quốc Tế
Từ $300
Hà Nội
Cập nhật: 19/05/2024
Cán Bộ Kế Toán
Từ $300
Hà Nội
Cập nhật: 19/05/2024
Trang chủViệc làmViệc làm tại Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia - Trung Ương Đoàn