Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương theo thỏa thuận.
Được hưởng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước, các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy
Trưởng Khoa được hưởng chế độ theo hợp đồng với Trường Cao đẳng Quốc tế TP Hồ Chí Minh.