Trường Đại học Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Trường Đại học Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương, thưởng hấp dẫn
Các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp