Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

13 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo

  • Liên hệ

    Nhân Sự

Triết lý giáo dục Phần Lan luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động dạy và học tại VFIS, trong đó học sinh chính là trung tâm và được định hướng trở thành những người học suốt đời với các giá trị cốt lõi sau: Vitality: Sức sống mạnh mẽ và sâu sắc Flexibility: Khả năng thích ứng và linh hoạt Inclusion: Hòa nhập cùng phát triển Sisu: Nội lực bền bỉ, quyết chí vươn lên

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Trao đổi cụ thể khi UV nộp hồ sơ