VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn

Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn
Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Thưởng tuyển sinh

Du lịch

Du lịch hàng năm

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn