Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
UPA VIETNAM

UPA VIETNAM

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Khác, Ngân hàng, Tài chính công nghệ

UPA VIETNAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Net salary: up to $2000 USD
Recruiting and working with world-class talents
Class A office