Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
US Technology Manufacturing Company Limited

US Technology Manufacturing Company Limited

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Lot 15, TS 11 Tien Son IZ, Bac Ninh, Vietnam
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

US Technology manufacturing company limited is based in Tien Son industry zone Bac Ninh. We are 100% foreign investment company from USA and established since 2013. We are expand the factory and production to produce in Vietnam and we are looking the talent for below carries

US Technology Manufacturing Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức thu nhập ổn định
Các chế độ BH theo qui định của Công ty và Pháp luật
Cơ hội phát triển nghề nghiệp sâu tại một tổ chức năng động