Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Usol Vietnam Co., Ltd

Usol Vietnam Co., Ltd

20 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    20th Floor, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Ha noi, Vietnam
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Ngành nghề

    Mới tốt nghiệp, IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng

USOL Việt Nam được thành lập ngày 01/06/2006 là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, thành viên của Tập đoàn công nghệ hàng đầu BIPROGY ( tên cũ Nihon Unisys). Đóng vai trò là trung tâm phát triển offshore của Tập đoàn, Usol Vietnam nỗ lực để trở thành một công ty phát triển phần mềm mang tính toàn cầu, tập trung vào các sản phẩm quản lý, ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, quản lý công cộng, sản xuất, logistics… Công ty luôn chú trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực để có được những kỹ sư IT xuất sắc và tạo cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực trẻ tài năng của Việt Nam. Website: http://www.usol-v.com.vn/Default.aspx

Usol Vietnam Co., Ltd
Usol Vietnam Co., Ltd
Usol Vietnam Co., Ltd
Usol Vietnam Co., Ltd
Usol Vietnam Co., Ltd
Usol Vietnam Co., Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

2 kỳ thưởng/ năm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.