Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội

Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Địa chất/Khoáng sản

Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận khi phỏng vấn
Social Insurance, healthcare and worker compensation insurance, apart from other benefits
Môi trường làm việc năng động và cơ hội học hỏi cùng cơ hội làm việc với các Chuyên Gia nhiều kinh n