Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội

Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội

24 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Khai khoáng/Dầu khí

Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Attractive salary
Annual leave: 12 days/ year
Active working environment and chance to learn and work with high experienced and foreign manager

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Văn phòng Đại diện Blackstones Minerals Limited tại Thành phố Hà Nội