Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Văn phòng đại diện F&B., LTD tại TP HCM

Văn phòng đại diện F&B., LTD tại TP HCM

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dệt may/Da giày

Văn phòng đại diện F&B., LTD tại TP HCM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

• Cơ hội đào tạo các kỹ năng làm việc, sản phẩm dịch vụ • Cơ hội thăng tiến, thưởng theo hiệu quả cô
Các phúc lợi theo quy định của Công ty và chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành • Được là