Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Văn Phòng Phú Thái Group

Văn Phòng Phú Thái Group

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    18F - HCO building, 44B - Ly Thuong Kiet, Ha Noi, Vietnam.
  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

  • Liên hệ

    HR Department

Established in 1993, Phu Thai Group has grown in size and reputation to become the leading distribution and retail Group in Vietnam. Phu Thai Group currently employees 3,000 staffs in about 30 units, including, Member Company, Distribution Centers and Logistics Warehouses. … • Web: phuthaigroup.com

Văn Phòng Phú Thái Group

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Annual bonus based on KPI and performance review.
Vietnam Labor Law (i.e. Social Insurance, Healthcare Insurance, Annual leaves, etc.) Aon health care