VHALT Renewable Solutions

VHALT Renewable Solutions

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ môi trường/Chất thải

VRS (VHALT Renewable Solutions) At VHALT, we are dedicated to pioneering sustainable solutions within the renewable energy sector, focusing on connecting manufacturing industries in Vietnam, acting as the bridge between our trusted investment partners. Our vision is to grow renewable services across SEA, connecting more industries to our partners and unlocking sustainable solutions for our customers.

VHALT Renewable Solutions

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

13th Payment

Khám sức khoẻ

Premium Health Care Plan

Nghỉ phép

15 Days Full Paid leave

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại VHALT Renewable Solutions