Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
VIB

VIB

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Ngân hàng

VIB

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Cơ chế tiền lương minh bạch +Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc + Thưởng bằng cổ phiếu
BHXH
Môi trường làm việc dân chủ, cùng đội ngũ lãnh đạo và đồng nghiệp tài năng