Viện Dầu khí Việt Nam

Viện Dầu khí Việt Nam

20 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Viện Dầu khí Việt Nam – Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Phố Trung Kính - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Khai khoáng/Dầu khí

Viện Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) là Tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp dầu khí từ thượng nguồn đến hạ nguồn, Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trụ sở chính tại 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Viện có 8 Trung tâm nghiên cứu ,dịch vụ chuyên ngành và 15 Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ. - Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí; - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí; - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí; - Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí; - Trung tâm Phân tích Thí nghiệm; - Trung tâm Lưu trữ Dầu khí; - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

Viện Dầu khí Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe
Trang bị máy tính xách tay, hỗ trợ cước điện thoại di động
Thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên