Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo

  • Liên hệ

    HR Department

http://www.ifa.edu.vn/

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng lương tháng 13