Viện Vật Liệu và Kết Cấu Xây Dựng Miền Nam

Viện Vật Liệu và Kết Cấu Xây Dựng Miền Nam

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Khác

Viện Vật Liệu và Kết Cấu Xây Dựng Miền Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Thưởng cuối năm

Khám sức khoẻ

Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo Luật lao động

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Viện Vật Liệu và Kết Cấu Xây Dựng Miền Nam