Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Vietnamworks' Client

Vietnamworks' Client

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Tư vấn, Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế, Truyền hình/Truyền thông/Báo chí

  • Liên hệ

    Ms. Như Anh

.

Vietnamworks' Client

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

health check & health Insurance
Team work Activities
Company vacation & Flexible working time