Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Vietnamworks Client

Vietnamworks Client

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dịch vụ khách hàng, Marketing

Customer Care Services/ Event Planning/ Marketing

Vietnamworks Client

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus performance
Training provided
Team Activities