VietnamWorks' Client

VietnamWorks' Client

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Khác

VietnamWorks' Client

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Thu nhập = Lương cứng + KPI + Thưởng (theo hệ số kinh doanh của công ty)