Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Vietnamworks Client

Vietnamworks Client

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Liên hệ

    Ms. Lam

.

Vietnamworks Client

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary and bonus
Insurance and other benefits in accordance company policy
Dynamic and friendly working environment