Vietnamworks's Client

Vietnamworks's Client

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

Vietnamworks's Client

Vietnamworks's Client

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Chế độ đãi ngộ đầy đủ, cạnh tranh, hấp dẫn Được tham gia các khóa đào tạo, nghỉ dưỡng, du lịch, team

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Phó Phòng Đấu Thầu
Thương Lượng
Hà Nội
Hôm nay
Trang chủViệc làmViệc làm tại Vietnamworks's Client