Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Viettel Timor Unipessoal Lda

Viettel Timor Unipessoal Lda

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Comoro - Dom Aleixo Dili - Timor Leste - Timor Plaza CBD 4 – 3rd Floor
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Ngành nghề

    Viễn Thông

VIETTEL TIMOR UNIPESSOAL LDA

Viettel Timor Unipessoal Lda
Viettel Timor Unipessoal Lda
Viettel Timor Unipessoal Lda
Viettel Timor Unipessoal Lda
Viettel Timor Unipessoal Lda
Viettel Timor Unipessoal Lda
Viettel Timor Unipessoal Lda

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần, nhà ở, xe đưa đón