Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Vnw's Client

Vnw's Client

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dịch vụ khách hàng, Bảo hiểm, Tài chính/Đầu tư

  • Liên hệ

    Ms. Yên

Other

Vnw's Client

Video

Phúc lợi

Lunch allowances
GIC Care
1 trip/ year