VPĐD DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH TẠI TP.HCM

VPĐD DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH TẠI TP.HCM

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

VPĐD DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH TẠI TP.HCM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

KPI bonus, year-end bonus
Social insurance, Unemployment insurance, Health insurance, Accident insurance
Friendly and dynamic working environment