Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
VPDD TOKYO GAS ASIA

VPDD TOKYO GAS ASIA

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dầu khí

VPDD TOKYO GAS ASIA

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

• Được tham gia du lịch công ty.
• Được tham gia khám sức khỏe.
Có 12 ngày nghỉ phép theo quy định của Luật Việt Nam.