Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
VSIP Quảng Ngãi

VSIP Quảng Ngãi

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Liên hệ

    Nguyễn Thị Phương Liên

VSIP was established in 1996 on the basis of cooperation and support between the two governments of Vietnam and Singapore. The VSIP was first proposed by Prime Minister Vo Van Kiet of Viet Nam to Prime Minister Goh Chok Tong of Singapore in March 1994. The VSIP was officially launched on 31 January 1996 in Singapore. On 14 May 1996, the Prime Ministers of Vietnam and Singapore gathered at the VSIP site to officiate the ground breaking ceremony. Along the way, the VSIP was remodeled from a traditional industrial park to an integrated township and industrial park, bringing in new urban solutions such as international masterplanning, sustainable infrastructure and attracted foreign investors with higher value-added manufacturing.

VSIP Quảng Ngãi

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo quy định của Công ty, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, tiền ăn trưa.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định Nhà nước, chế độ ưu đãi: bảo hiểm 24/24.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động.