Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
V-Star Data

V-Star Data

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Y tế/Chăm sóc sức khỏe

V-Star là công ty định danh bệnh học và hình ảnh học có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sứ mệnh của công ty hướng đến sự hợp tác và chuyển giao công nghệ định danh (chú giải) bằng AI trí tuệ nhân tạo của Mỹ và Châu Âu đến các bác sĩ X - quang tại Việt Nam. V-Star sử dụng nhiều nền tảng định danh khác nhau, trong đó có 3D Slicer. Trang web công ty: www.v-stardata.com Nếu quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến: Mr. Rich Thibault

V-Star Data

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương