Wan Zhao Xing company ltd

Wan Zhao Xing company ltd

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Nuôi trồng thủy sản

Wan Zhao Xing company ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương thử việc: $500-$650 sau khi lên chính thức sẽ thương lượng lại
Thưởng cuối năm
Thưởng sinh nhật