Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Yara

Yara

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    138-142 Hai Ba Trung Da Kao Ward. District 1, HCMC
  • Liên hệ

    Ms. Lan

Yara đưa ra các giải pháp cho 1 nền nông nghiệp và môi trường bền vững. Phân bón của chúng tôi và các chương trình dinh dưỡng giúp tạo ra lương thực đáp ứng yêu cầu gia tăng dân số trên thế giới . Sản phẩm công nghiệp và giải pháp của chúng tôi làm giảm khí thải ra môi trường, cải thiện chất lượng không khí, và hỗ trợ an toàn và hiệu quả các hoạt động. Thành lập tại Nauy năm 1905, Yara đã có mặt trên toàn thế gới, bán hàng tới 150 quốc gia. Và doanh thu bán hàng hơn 14 tỷ USD. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Yara delivers solutions for sustainable agriculture and the environment. Our fertilizers and crop nutrition programs help produce food required for the growing world population. Our industrial products and solutions reduce emissions, improve air quality and support safe and efficient operations. Founded in Norway in 1905, Yara has a worldwide presence with sales to 150 countries and sales revenue of more than 14 bilion USD. Safety is always our top priority.

Yara

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Follow the company's regulations