Yuzu Omakase Vietnam

Yuzu Omakase Vietnam

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

YUZU OMAKASE VIETNAM, under HOANG AN NHIEN GROUP is a premium food and beverage restaurant, launching in Aug 2023. It is established by an enthusiastic group of food connoisseurs who shared a single goal: to deliver the most exquisite culinary delicacy on our own terms.

Yuzu Omakase Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Đào tạo

Marketing 360

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Yuzu Omakase Vietnam