Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Yvette Libby N’Guyen Paris

Yvette Libby N’Guyen Paris

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Head office: 250bis boulevard Saint Germain, 75007, Paris, France; Factory: 163A Truong Chinh, District 12, Ho Chi Minh city, Vietnam
  • Ngành nghề

    Sản Xuất

We are recruiting.

Yvette Libby N’Guyen Paris

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment