Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Zhejiang Huaray Technology CO.,LTD.

Zhejiang Huaray Technology CO.,LTD.

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Ngành nghề

    Cấp quản lý điều hành, Bán hàng kỹ thuật, Công nghệ cao

Zhejiang Huaray Technology CO.,LTD.

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập cao + thưởng
BHYT, BHXH đầy đủ