Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Zimplistic PTE Ltd

Zimplistic PTE Ltd

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    C35, 3rd floor, 403A Nguyen Duy Trinh street, Binh Trung Tay ward, District 2, Ho Chi Minh city
  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Ngành nghề

    Điện/Điện tử

www.rotimatic.com

Zimplistic PTE Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

variable bonus
fixed annual paid leaves