Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM

ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Phú Mỹ 3- Tỉnh BRVT
  • Ngành nghề

    Xây dựng

The EPC Contract Electric Arc Furnace Dusts (EAFD) Recycling Plant of Zinc Oxide Corporation Vietnam JSC (ZOCV) was signed on December 28, 2017 between ZOCV and the main contractor POSCO E&C Co., and POSCO E&C Vietnam Co., Ltd.

ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mr Na Jong Hyun - Ms Hoang Thu
company bus