ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM

ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM

24 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ môi trường/Chất thải

The EPC Contract Electric Arc Furnace Dusts (EAFD) Recycling Plant of Zinc Oxide Corporation Vietnam JSC (ZOCV) was signed on December 28, 2017 between ZOCV and the main contractor POSCO E&C Co., and POSCO E&C Vietnam Co., Ltd.

ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Mr Na Jong Hyun - Ms Hoang Thu

Trợ cấp đi lại

company bus

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Safety Engineer
Thương Lượng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cập nhật: 14/05/2024
Assistant Sales Manager
Thương Lượng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cập nhật: 14/05/2024
Trang chủViệc làmViệc làm tại ZINC OXIDE CORPORATION VIETNAM