Nhân Viên Bộ Phận Bảo Dưỡng (Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước)

Nhân Viên Bộ Phận Bảo Dưỡng (Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 468 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Business bonus; bonus Tet holiday; small bonus in public holiday
Insurance 24/7; other insurance following to Labor law
Housing allowance, attendance allowance per month

Mô Tả Công Việc

* Operate, maintain, manage supply water treatment system and waste water treatment system
* Manage other mechanical system (pump, fan, HVAC, ...) as requirement
* Other tasks if needed
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Graduating University with major: Mechanic or Environment technology (Water treatment)
* Having experience in operation, maintenance, management supply water treatment system and waste water treatment system

Địa Điểm Làm Việc

Lot 44A-44B-44C, Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District, Hanoi, Vietnam.

Về Chúng Tôi

We, TERUMO VIETNAM CO., LTD., is an EPE 100% invested capital company (Japan), specializing in production of medical appliances, medical suppliers and other. Job location: Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District, Hanoi, Vietnam.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Salary, bonus, promotion oppotunities

Terumo Vietnam pays a salary commensurate with the capacity and work results of each member. Associates are considered for increasing annual salary based on the results of the assessment of their capacity and achievements at work.

Every year, associates will receive bonuses for Lunar New Year and Calendar New Year; business bonus; dedication reward bonus; monthly attendance bonus; quarterly achievement bonus; small bonuses on the holiday of April 30th or September 2rd, ....

Terumo Vietnam has a clear career path for each position and shares it with all members. The company considers promotion annually for qualified members according to regulations and excellent members according to nominations of departments.

Training and development

Terumo Vietnam always focuses on training and developing skills for associates through soft skills training, professional skills training, foreign languages training, training courses related to occupational safety and health, training courses in Japan,...

Engagement activity

Terumo Vietnam organizes annual recreation activities, departmental parties twice a year, year-end parties, etc. to strengthen the relationship between individuals and groups.

Health care

Terumo Vietnam organizes annual health check, associates are arranged jobs suitable to their health conditions. The company has a medical room as well as a medical team standing on all shifts to support and take care of associates' health. In addition, associates are entitled to 24/7 accident insurance right from the first working day.

Taking care of life

The company provides nutritious and hygienic meals for associates with a pantry area. There is a shuttle bus for associates at many locations in Hanoi and surrounding areas.

Other benefits

The lactation room for female associates is equipped with modern equipment (massage machine, sterilizer machine, refrigerator...)

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Lot 44A-44B-44C, Quang Minh Industrial zone, Chi Dong Town, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

Quy Mô Công Ty

1.000-4.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)