Nhân Viên C&B

Đăng nhập để xem mức lương 1543 lượt xem - Hết hạn trong 21 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Theo quy định của Vingroup

Mô Tả Công Việc

1. Đề xuất ngân sách chi phí nhân sự của toàn Công ty phù hợp với kế hoạch kinh doanh quý/năm; thường xuyên rà soát/ đánh giá và đề xuất điều chỉnh cho sát với thực tế; kiểm soát việc thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện đúng hoặc tốt hơn ngân sách đã lập.

2. Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng, Thuế TNCN
- Kiểm soát chấm công, tăng ca, nghỉ phép, đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đúng luật lao động và quy định của Công ty.
- Kiểm soát dữ liệu: lương, phụ cấp, doanh thu, các khoản hỗ trợ, các khoản thưởng, các khoản khấu trừ để phục vụ tính lương, thưởng.
- Thực hiện tất toán chế độ nghỉ việc: Nghỉ phép, bù tồn, trợ cấp thôi việc…
- Thực hiện việc tính và chi trả lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, đảm bảo chính xác, kịp thời.
- Thực hiện các báo cáo liên quan: Tờ khai thuế, báo cáo lương thưởng, báo cáo năng suất lao động… đảm bảo chính xác và so sánh với ngân sách.
- Thực hiện công tác kê khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế hàng năm.

3. Bảo hiểm
- Theo dõi biến động tăng giảm số lao động, biến động quỹ lương trích nộp BHXH – BHYT và BHTN. Quyết toán BHXH – BHYT và BHTN hàng tháng. Hàng tháng đối chiếu và chốt DS tăng giảm lao động tham gia BHXH và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán với cơ quan BHXH chủ quản.
- Lập hồ sơ thanh quyết toán các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, TNLĐ, hưu trí, tử tuất, dưỡng sức ngay khi nhận được hồ sơ của người lao động.
- Tăng, giảm Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt hàng tháng đảm bảo danh sách tham gia bảo hiểm đúng với danh sách CBNV hiện tại về người, chức danh, gói tham gia.
- Đảm bảo lập danh sách bồi thường gửi Bảo Việt kịp thời để người lao động hưởng chế độ bồi thường.
- Hướng dẫn CBCNV trong Công ty về các chế độ BHXH được hưởng và thủ tục, giấy tờ cần thiết để được hưởng các quyền lợi BHXH. CBNV trong Công ty được hướng dẫn cụ thể và nắm rõ thủ tục, Hồ sơ, giấy tờ thanh toán chế độ
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Vingroup

Lương: 20-25 triệu
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc