Nhân Viên Chứng Từ (Document Staff)

Đăng nhập để xem mức lương 1626 lượt xem - Hết hạn trong 22 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual Salary review/Chế độ xét lương hàng năm
Other benefits according to Vietnamese Labor Law/Quyền lợi khác theo luật VN
Salary Negotiable/Mức lương thương lượng

Mô Tả Công Việc

- Make and handle documents related to shipping activities by sea/air, logistics, storage, payment for goods (Export and Import documents)
- Booking with carrier/shipping line, tracking vessel schedule.
Submit SI, make HBL to customer, payment to carrier or co-loader, send pre-alert to agent
- Provide export local handling charge to customer.
- Follow declare custom process.
- Making D/O, Arrival Notice.
- Tracking arrival cargo/ vessel and Submit manifest on the VNSW/Amend manifest
- Taking care of customs, Get barcode, payment tax.
- Track and trace cargo on the eport.
- Keep in touch with local customers, agents and related parties to ensure operation of all shipments
- Solve customers' complaints and satisfy their requirements after checking with operation team
- Answer the customer's inquiries or questions.
- Lập và xử lý các chứng từ liên quan đến hoạt động vận chuyển bằng đường biển / đường hàng không, kho vận, lưu kho, thanh toán tiền hàng (chứng từ Xuất nhập khẩu)
- Đặt chỗ với hãng / hãng tàu, theo dõi lịch trình tàu.
- Gửi SI, tạo HBL cho khách hàng, thanh toán cho người vận chuyển hoặc người đồng tải, gửi cảnh báo trước cho đại lý
- Cung cấp phí xử lý địa phương xuất khẩu cho khách hàng.
- Làm theo quy trình khai báo tùy chỉnh.
- Làm D / O, Giấy Báo Đến.
- Theo dõi hàng hóa / tàu đến và Nộp bản kê khai trên bản lược khai VNSW / Sửa đổi
- Nhận lo hải quan, Lấy mã vạch, đóng thuế.
- Theo dõi và theo dõi hàng hóa trên eport.
- Giữ liên lạc với khách hàng địa phương, đại lý và các bên liên quan để đảm bảo vận hành tất cả các chuyến hàng
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng và đáp ứng yêu cầu của họ sau khi kiểm tra với đội vận hành
- Giải đáp các yêu cầu hoặc câu hỏi của khách hàng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Expericence hanlding sea/air in export and import.
- Expericence 2-3 years in this field.
- Urgently can handle export by sea.
- Making debit, credit, SOA monthy.
- Can speak English

- Có kinh nghiệm làm các loại hình sea xuất/ nhập, air xuất /nhập là một lợi thế
- Yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm
- Đặc biệt yêu cầu biết làm hàng sea xuất.
- Biết làm debit + credit + chốt công nợ…
- Sử dụng phần mền nội bộ công ty, sẽ được đào tạo
- Tiếng Anh giao tiếp

Benefit/Quyền lợi
• Annual Salary review/Chế độ xét lương hàng năm
• Other benefits according to Vietnamese Labor Law/Quyền lợi khác theo luật VN
• Salary Negotiable/Mức lương thương lượng
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

36 Đ. Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Extrans Global Vietnam is 100% Foreign owned – Korea company.
We provide comprehensive one-stop services and solutions that incorporate airfreight forwarding, Ocean freight forwarding and a full-range of logistics services clients on a global scale.
Extrans has a clear, customer-focused strategy that continues to provide competitive advantage enabling us to address our customers supply chain challenges with our expertise and solutions.

We invest in resources to design and implement truly integrated solutions, expanding our freight management and contract logistics portfolio to give complete flexibility and breadth of service offering to solve our customers' supply chain challenges

Xem toàn bộ thông tin công ty
3F, GIC Building, 36A, D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City
10-24 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam